Сменить язык:

Встреча в Общественной приемной руководителя Экстренной службы 111 с детьми

    

21 мая 2019 года в Общественной приемной для детей и молодежи состоялась встреча руководителя-организатора Экстренной службы 111 Кулатай Ыскака с детьми.

Встреча прошла в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В ходе встречи Ыскак Кашкынбаевич отметил, что основной целью деятельности Контакт-центра «Экстренная служба 111» является оказание содействия в оперативном решении сложных жизненных ситуаций детей и молодежи, оказание консультационных услуг, в том числе психологических, юридических, социальных, информационных,просвещение населения о правах граждан.Кроме того, телефон доверия является одним из первых и важных звеньев в системе выявления семейного неблагополучия, так как в силу своей доступности и анонимности дает возможность получения экстренной психологической и ресурсной помощи.

В структуре проблемных обращений от детей и подростков наибольшее количество звонков попадает в раздел «Психосоциальное благополучие» (21,6%) (1948 обращений). К данным обращениям относятся вопросы, касающиеся личностных проблем,  недостатка общения, психологических проблем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями  с руководителем-организатором службы 111 по поводу  актуальных проблем подростков. Школьники проявили интерес к обсуждаемым вопросам, задавали вопросы, делились личными наблюдениями, рассказывали о проблемах сверстников.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл С.М. Айтпаева Қоғамдық қабылдау бөлмесінде балалар және жастармен кездесу өткізді

    

2019 жылдың 14 мамырында Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Сәуле  Айтпаева  Бейбітшілік және келісім сарайында орналасқан Қоғамдық қабылдау бөлмесінде балалар және жастармен кездесті. Кездесу «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік гранты шеңберінде Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен өткізілді.

Кездесу барысында Омбудсман  Қоғамдық қабылдау бөлмесі  ережеге  сәйкес тұрақты түрде қызмет ететін ақпараттық-кеңестік орталық болып табылатынын айтты. Сонымен қатар қабылдау бөлмесі өз жұмысында қоғам тарапынан мақұлданған принциптер мен халықаралық құқық нормаларына,  БҰҰ Балалар құқығы туралы Конвенциясына, Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Кодексіне,  ҚР «Қазақстан Республикасының «Баланың құқықтарын қорғау туралы» Заңына» және басқа да нормативтік құқықтық актілерге  сүйенетінін атап өтті.

Омбудсман өз сөзінде Қоғамдық қабылдау бөлмесінің қызметі  балалар мен жастардың  құқықтарын қорғау саласы бойынша ақпараттандыруларына атсалысу, оларға құқықтық, психологиялық-педагогикалық көмек көрсету екенін айтты.

Қоғамдық қабылдау бөлмесінің жұмысына мемлекеттік емес ұйымдар, балалар мен жастар құқықтарын қорғау мәселелерін шешу бойынша жауапты мемлекеттік органдардың өкілдері де атсалысуда.

Кездесу бейресми форматта өткізілді.  Омбудсман балалармен пікір алмасып, олардың болашақтағы жоспарларымен танысты. Оқушылар талқыланған мәселелерге қызығушылық танытып, Бала құқықтары жөніндегі Уәкілге өз сұрақтарын қойды. Сонымен қатар Уәкілмен өз мектептері, отбасылары, қызығушылықтары мен заманауи әдебиеттегі таңдаулары туралы сұхбат өрбітті.

Кездесу барысында «Астана жастары» Жастар ресурстық орталығының басшысының орынбасары Жуманбаева Ақерке еріктілер қозғалысын дамытуға байланысты жобаларымен, жұмысқа орналастыру және балаларға кәсіби бағдар беру жұмыстарына байланысты жоспарларымен бөлісті.

Сәуле Мұханбедианқызы кездесу соңында балаларға ақыл-кеңесін берді. Балалардың қандай іспен айналысса да, қоғамда  өздерінің лайықты орындарын алудың маңыздылығын түсіндірді. Өз білімін тиімді пайдаланулары мен қиындықтарды қорықпай еңсерулеріне кеңес берді. Өз ойлары мен мақсаттарын сөзбен емес,  іспен дәлелдеген кезде қоғамның лайықты бағасына ие болатынын айтты. Кез келген жастың қабылдаған шешімі түрлі нәтижені беруі мүмкіндігін, алайда  үнемі қол жеткізуді қалаған нәтижеге қарай ұмтылу керектігін ұғындырды.

Встреча Уполномоченного по правам ребенка Айтпаевой С.М. с детьми и молодежью в Общественной приемной

      

14 мая 2019 года состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка Сауле Айтпаевой с детьми и молодежью в Общественной приемной, расположенной во Дворце мира и согласия. Встреча организована Общественным фондом «Бақытты бала» в рамках  государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

На встрече Омбудсман отметила, что в соответствии с положением Общественная приемнаяявляется постоянно действующим информационно-консультативным центром и в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Республики Казахстан,  Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»,Законом РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» и др.  нормативными правовыми актами.

Также она подчеркнула, что деятельность Общественной приемной способствует повышению осведомленности детей и молодежи в области защитыправ, оказанию им правовой, психолого-педагогической помощи.

К работе Общественной приемной привлекаются представители неправительственных организаций, компетентных государственных органов для своевременного решения вопросов в сфере защиты прав детей и молодежи.

Встреча  Омбудсмана с детьми прошла в очень теплой неофициальной обстановке, состоялся обмен мнениями по поводу планов на будущее.Школьники проявили интерес к обсуждаемым вопросам, задавали вопросы Уполномоченному по правам ребенка, делились личными наблюдениями, рассказывали о своей семье, школе, увлечениях, предпочтениях в современной литературе.

В ходе встречи заместитель руководителя Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Акерке Жуманбаева поделилась планами по совместной деятельности в рамках проектов по развитию волонтерской деятельности, трудоустройства и профориентации детей.

Сауле Муханбедиановна  подвела итоги встречи и подчеркнула, что чем бы не занимались школьники, важно, чтобы они успешно реализовали свои способности и заняли достойное место в обществе. Для успешного применения своих знаний и опыта нужно научиться преодолевать трудности, быть решительным и уметь продвигать свои идеи, не просто говорить, а действовать, и окружающие оценят их по достоинству. Изначально находясь в одинаковых условиях, каждый молодой человек принимает решение, которое приводит к разным результатам, важно понимать, какой результат вы хотите видеть в итоге.

Встреча детей в Общественной приемной Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан

17 апреля 2019 года Общественным фондом «Бақытты бала» проведена встреча с учащимися старших классов школ города в Общественной приемной для детей и молодежи при Уполномоченном по правам ребенка.

Основной задачей Общественной приемной является содействие в правовом просвещении и информировании детей и молодежи по вопросам защиты прав, что в конечном итоге будет способствовать повышению качества жизни детей. Данный проект реализуется в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.  

Для реализации задач Общественным фондом «Бақытты бала» планируется расширить взаимодействие с детскими и молодежными организациями. Общественная приемная должна стать настоящей практической школой для студентов и выпускников вузов и колледжей -юристов, психологов, педагогов, а для школьников стать реальной возможностью встретиться с Уполномоченным по правам ребенка и получить бесплатную консультацию специалистов.

В ходе сегодняшней встречи учащиеся были информированы об институте Уполномоченного по правам ребенка в РК, деятельности Уполномоченного по правам ребенка Айтпаевой С.М., а также об основных положениях Конвенции ООН о правах ребенка по обеспечению целенаправленной и приоритетной защиты прав ребенка.

Сотрудники фонда говорили не только о правах детей, но и об ответственности несовершеннолетних за нарушения законодательства, связанные с хулиганством, ложным вызовом, нахождением после 23.00 часов вне жилища без сопровождения законных представителей и др.

Присутствовавшие на встрече школьники с интересом слушали лекторов и задавали вопросы. Они выразили готовность оказывать необходимую помощь при проведении благотворительных мероприятий, лекций, тренингов, встреч и экскурсий в качестве волонтеров.

Вышел ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан за 2018 год

Вышел ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан за 2018 год.

Доклад включает в себя наиболее важные документы и материалы, подготовленные Уполномоченным, статистику обращений, мониторинг основных нарушений прав и свобод детей.
Доклад, также, содержит специальный раздел, посвященный защите прав детей.

Представляем полный текст этого раздела, перейти по ссылке: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан за 2018 год

Сенатор, Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева приняла участие в работе коллегии столичного управления образования «Город безопасный для ребенка»

              

Безопасность детей в учебных заведениях, на улицах и в социальных сетях обсуждалась на коллегии управления образования «Город безопасный для ребенка», передает официальный сайт акимата Нур-Султана. Коллегия под председательством акима города Бахыта Султанова прошла в столичной школе-гимназии № 68.

В коллегии «Город безопасный для ребенка» приняли участие депутат Сената Парламента РК, Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева, министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова, депутаты маслихата, представители неправительственных организаций, родительской и городской общественности, руководители организаций образования и учащиеся школ.

По словам акима, на особом контроле городских властей находится обеспечение безопасного подвоза детей к организациям образования.
Руководитель городского управления образования Ануар Жангозин рассказал собравшимся, как удается предотвращать правонарушения среди несовершеннолетних правильной организацией свободного времени.

Особый акцент в работе коллегии также  был уделён развитию инклюзивного образования. На сегодняшний день в столице специальным образованием охвачено 80% детей, все они получают гарантированную помощь. К новому учебному году столичное управление образования намерено достичь 100% охвата, это порядка 8 тысяч детей. Отдельный блок был отведён воспитательной работе, в частности сотрудничеству организаций образования с городским и родительским сообществом. Это мониторинговая группа родителей, магазины честности, проведение акций по формированию здорового образа жизни, проведение выпускных вечеров и другие актуальные вопросы.

Официальный сайт города Нур-Султан http://astana.gov.kz/ru/news/news/19017